LICENČNÍ SMLOUVA O UŽIVATELSKÉM LICENCI MINIPY

Než si zakoupíte software Minspy nebo licencovaný software, pečlivě si přečtěte naši LICENČNÍ ZMLUVU koncového uživatele „EULA nebo „smlouvu uživatele, jak bude známo po instalaci. Instalací nebo uvedením softwaru Minspy do užívání souhlasíte s dodržováním smluvních podmínek připojených k našemu proprietárnímu softwaru a aplikaci. Tato smlouva EULA je dohoda, která podléhá soudním a soudním procesům a je závazná mezi vámi a společností Minspy. Stahujte nebo neinstalujte tento software, pokud nesouhlasíte s výslovnými a předpokládanými podmínkami této smlouvy EULA.

Jste povinni upozornit každého uživatele vašeho zařízení hostujícího Minspy Software na přítomnost aplikace a pokud tak neučiníte, vystavujete se riziku právních nákladů a škod, které by z toho mohly vyplynout. Každý uživatel vašeho zařízení musíte informovat o tom, že je nutné jej používat pouze pro legální účely, nikoli pro nezákonnou činnost.

Jakákoli instalace softwaru Minspy je vázána tímto:

Pokrytí licence

Minspy vám poskytuje omezenou licenci na používání Minspy softwaru po zakoupení a souhlasu s podmínkami použití, které nelze převést nebo zrušit. Musíte:

i. Nainstalujte software na zařízení, která vlastníte, v závislosti na typu licence, kterou jste zakoupili

ii. Poskytněte informace, které vám software poskytne, k použití po kontrole

iii. Umístěte software pro monitorování konkrétní aplikace nebo informací založených na cloudu

iv. Nepoužívejte software k monitorování jakéhokoli účtu, aplikace nebo programu, na který nemáte zákonné právo

v. Nepoužívejte software na cloudové platformě, která dává právo na používání mnoha zařízení nad rámec licenčních podmínek, které jste získali

vi. Máte osobní odpovědnost za to, že ve všech případech zjistíte, zda máte zákonné právo na jakýkoli účet, aplikaci nebo program, kterému podléháte Software.

Právní použití

Výslovně prohlašujeme, že naše licence na software Minspy je udělena pouze každému, kdo má zákonné právo na zařízení, program nebo aplikaci. Pokud instalujete náš software na zařízení, aplikaci a program, který nejste zákonným vlastníkem, porušili jste podmínky používání a budete odpovědný v případě jakéhokoli soudního řízení nebo použití peněžitých, trestních nebo občanských sankcí, které mohou aplikovat.

Nesprávné používání softwaru

Tím, že souhlasíte s našimi podmínkami použití, jste se výslovně zavázali, že nebudete používat software Minspy k vydírání, hanobení, vyhrožování, obtěžování nebo pronásledování kohokoli nebo k porušování osobního soukromí ostatních. Rovněž výslovně vylučujete poskytovateli softwaru jakékoli škody, které mohou vzniknout v důsledku nesprávného používání softwaru, jak již bylo uvedeno.

Kdykoli zjistíme, že software je nainstalován na zařízení nevhodně, máme právo poskytnout stěžovateli pokyny k odinstalaci, aniž byste se na vás obrátili.

Majitel účtu společnosti Minspy Software nám poskytuje data, která jsou šifrovaná a nesdělovaná třetím stranám, s výjimkou zásahu ze zákona nebo vymáhání práva.

Licence

Náš software je chráněn právy duševního vlastnictví a majiteli účtu je uděleno pouze právo držet, instalovat a uvádět je pro osobní použití.

Jste výslovně zakázán:

(i) prodej, leasing, pronájem, redistribuce, licence nebo poskytování licencovaného softwaru

(ii) Překompilování, rozebrání nebo zpětné inženýrství části veškerého licencovaného softwaru

(iii) modifikace zdrojového kódu, odvozování, psaní nebo vývoj odvozeného softwaru z licencovaného softwaru

(iv) prozrazení, zveřejnění, poskytnutí nebo zpřístupnění softwaru jakékoli třetí straně bez našeho výslovného souhlasu

(v) Kopírování tohoto softwaru pro jakýkoli účel.

Vstoupení do některého z výše uvedených případů je porušením podmínek této uživatelské smlouvy a porušení omezeného použití vás vystavuje možným právním, trestním nebo občanským sankcím.

Podmínky a ukončení

Tato licence na používání našeho softwaru je omezena na plán předplatného, za který jste se zaregistrovali a zaplatili. Po uplynutí platnosti vašeho předplatného se váš přístup a používání zastaví, pokud nebude obnoveno. Pokud neobnovíte předplatné, bude nutné software ze zařízení odinstalovat.

Smluvní podmínky budou také zmírněny následujícími:

Omezená záruka

Omezená záruka nabízená s touto softwarovou licencí vyprší na konci vašeho předplatného s výhradou rozšíření poskytnutých v důsledku výměny, aktualizací nebo možných doplňků.

Vyloučení záruky

Poskytovaná záruka je vyloučena okolnostmi nebo činy nedbalosti ze strany uživatele, jiných stran nebo vyšší moci.

Omezení odpovědnosti

Instalací našeho softwaru se zavazujete, že jste si přečetli, pochopili a souhlasíte se základními podmínkami pro používání softwaru Minspy a že jste vázáni výslovnými a předpokládanými podmínkami.

Žádná třetí strana není oprávněna vymáhat dodržování podmínek této licence na software. Tato uživatelská smlouva může být předmětem žaloby podle obecného práva a ve všech globálních jurisdikcích, podle toho, co platí.

Mezinárodní použití

Náš software je otevřen pro celosvětové použití, s výjimkou zemí s omezenou státní pokladnou, obchodem nebo vnitřní bezpečností Spojených států amerických nebo jejich státních příslušníků.

Souhlasem s našimi podmínkami potvrzujete, že se nenacházíte v žádné omezené zemi nebo území na výše uvedeném seznamu.